Algemene voorwaarden-disclaimer

Algemene voorwaarden-disclaimer

1.  INDENTITEIT ONDERNEMER
Beauty Avenue
Rademarkt 4
9711 CV Groningen
0507851866
info@beauty-avenue.nl
t.a.v. Marlissa Baarslag


2. TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden/disclaimer zijn van toepassing op alle door ons verrichtte behandelingen.


3. INSPANNING
Beauty Avenue zal elke behandeling naar het beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De klant zorgt ervoor dat alle informatie*, die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan Beauty Avenue wordt gemeld.
* Denk aan geschiedenis chemische behandelingen: wanneer en wat voor product(en) en het gestel van de hormoonhuishouding.


4
. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant de diensten van Beauty Avenue aanvaard (en laat uitvoeren)


5. AFSPRAAK MAKEN, VERPLAATSEN EN ANNULEREN

Afspraak maken
Klanten kunnen zelf online een afspraak maken of telefonisch. 
LET OP:  alleen bij online afspraken wordt er bij sommige verfbehandelingen een NIET-RESTITUEERBARE AANBETALING van 30% vereist !!!!!
Er is een afspraak gemaakt als u een bevestiging krijgt per mail! (let op spam/ongewenst) Indien u géén bevestiging per mail heeft, kan het betekenen dat er iets fout is gegaan en de afspraak niet gemaakt is.  

Afspraak verplaatsen
Wanneer je je afspraak binnen 24 uur voor je reeds geplande afspraak verplaatst, kan je jouw aanbetaling behouden. Bij verplaatsen en kiezen van een nieuwe datum, neem je je aanbetaling automatisch mee.
Als je je afspraak wilt verplaatsen, klik dan op de link in je bevestigingsmail om een nieuwe datum te kiezen. klik NIET op ANNULEREN dan ben je je aanbetaling kwijt.

Afspraak annuleren
Als je je afspraak wilt annuleren dan kan dit ook binnen 24 uur, het liefst zo snel mogelijk. Dit kan via de link in je bevestigingsmail.
LET OP: Als je een aanbetaling hebt gedaan en je annuleert de afspraak dan ben je je aanbetaling kwijt. Deze krijg je dan ook niet terug. Een aanbetaling is dan ook bedoeld om no-shows te voorkomen. 

Ziekte
Mocht je plotseling ziek zijn graag zo snel mogelijk bellen* én een bericht sturen. (via e-mail of social media)
Plan dezelfde dag nog een nieuwe afspraak in en je behoudt je aanbetaling. (zet wel in de opmerking ”verplaatst wegens ziekte”)
*Buiten werktijden een bericht sturen ter bevestiging.

Te laat
Indien je later bent is het gewenst om even te bellen. Mocht er nog tijd zijn dan kunnen wij je helpen, zo niet dan vervalt je afspraak en dan zal je opnieuw een afspraak moeten maken. (Hierbij geldt ook dat je je aanbetaling kwijt bent)
Van onze kant kan het zijn dat wij soms wat uitlopen, bij grote uitloop proberen we je te bellen. 


6. BETALING
Bij het online boeken van een afspraak dien je bij sommige verfbehandelingen eerst een aanbetaling te voldoen van 30% over de gekozen behandeling(en)
Deze kan je voldoen door middel van iDeal.
Het resterende bedrag wordt na de behandeling afgerekend in de kapsalon. Dit kan via de pin of contant.
Deze aanbetaling ben je kwijt als je niet komt opdagen, of je afspraak annuleert.

7. AANSPRAKELIJKHEID
Ons verzorgingsadvies maakt onderdeel uit van deze algemene voorwaarden.
Beauty Avenue is niet aansprakelijk voor schade van het eigen haar veroorzaakt door
– een verstoorde hormoonhuishouding
– medicijngebruik
– stress
– allergische reacties
– haaruitval/ziektes dan wel andere omstandigheden welke van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van het eigen haar.
Bij het niet vooraf melden van hoofd/haarproblemen en of de chemie schade van derden uit het verleden is Beauty Avenue is niet aansprakelijk.  
Het chemisch behandelen van uw haar is altijd op eigen risico! 

 Beauty Avenue is niet aansprakelijk bij beschadiging van haar/hoofd en of kleur terugloop door opzet of grove minachtzaamheid: Het niet opvolgen van de verzorgingsadviezen.

8. EXTRA INFORMATIE CHEMISCHE BEHANDELING(EN)
— Gebruik géén uitgroei spray/stift vóór de verf afspraak, dit kan invloed hebben op de dekking van de verf.
— Was uw haar 2 dagen vóór de afspraak. (teveel talg of product resten kan invloed hebben op de kleur)
Let op: Als u uw haar 1 dag voor de kappersafspraak wast of op de dag zélf dan is Beauty Avenue niet aansprakelijk voor eventuele allergische/gevoelige hoofdhuid reactie tijdens of ná  een chemische behandeling!

— Doe alleen conditioner in de puntjes (liefst zonder siliconen, dit legt een laagje om je haar heen en maakt het voor ons lastig om de juiste kleur te behalen)
— Gebruik géén (glans)producten met olie/serum (dit bevat siliconen)
  Wees eerlijk naar de professional over de (chemie) historie wat er de afgelopen 5 jaar is gebeurd met uw haar. Dit kan invloed hebben op uw wens.


9. GARANTIE
 Beauty Avenue is niet aansprakelijk bij beschadiging van haar/hoofd en of kleur terugloop door opzet of grove minachtzaamheid: Het niet opvolgen van de verzorgingsadviezen. Wij adviseren altijd producten van L’anza voor thuis gebruik om je haarkleur te onderhouden. Zijn er andere producten gebruikt dan is geadviseerd in de kapsalon dan vervalt de garantie op kleur terugloop. (faal worden van kleur of toner eruit)
Beauty Avenue is niet aansprakelijk voor chemie schade/ onjuiste kleur en uitkomst vanuit derden.  Ook niet als een klant eerst bij ons geweest is vervolgens het haar laat behandelen bij een derde en weer terug komt bij ons.

De garantie vervalt als u 7 dagen  onze kappersafspraak op zonvakantie gaat.
Op permanent bieden wij geen garantie in welke vorm dan ook.


10. KLACHTEN
Wij doen altijd ons uiterste best om jou als een tevreden klant de deur uit te laten gaan. Het kan toch voorkomen dat je niet tevreden bent.
Zijn er klachten, dan zal dit uiterlijk
binnen 10 dagen gemeld moeten worden per telefoon of per mail: info@beauty-avenue.nl 

Beauty Avenue geeft geen geld terug voor uitgevoerde behandelingen (werk uren). Op behandelingen zit geen ”wettelijke” bedenktijd zoals bij producten. 
Mocht er iets met een product zijn laat het ons weten
binnen 7 dagen. Wilt u een product ruilen of wilt u geld terug? Retour uw product (onbeschadigd/ongeopend) bij ons binnen 14 dagen na ontvangst en neem contact met ons op.

Na ontvangst van uw retourbestelling zullen wij het aankoopbedrag overmaken.

11. GESCHILLEN
https://www.degeschillencommissie.nl/

12. SLOTBEPALINGEN
Op de overeenkomst tussen Beauty Avenue en de klant is het Nederlandse recht van toepassing.

13. PERSOONSGEGEVENS, PRIVACY EN COPYRIGHT

Gebruik van de website
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Beauty Avenue met het samenstellen en onderhouden van deze website zorgvuldig gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Beauty Avenue niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Beauty Avenue garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Afname van een van de producten/diensten van Beauty Avenue via deze website garandeert u niet van resultaat, de resultaten verschillen per persoon. Beauty Avenue wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website nadrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer Beauty Avenue links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Beauty Avenue worden aanbevolen. Beauty Avenue aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Beauty Avenue niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken
Beauty Avenue behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal, logo’s en foto’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Beauty Avenue of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende.

Persoonsgegevens en privacy
Er worden anonieme gegevens verzameld met betrekking tot het bezoek van onze website. Deze gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek en anderzijds om de websites zoveel mogelijk op de voorkeuren van onze bezoeker af te stemmen. Dit gebeurt onder meer door het gebruik van cookies. U kunt uw browser zo instellen dat het gebruik van cookies niet mogelijk is. Het is mogelijk dat bepaalde inhoud en/of functionaliteit op onze websites dan niet beschikbaar is. De opslag en doorgifte van uw gegevens via internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

U kunt besluiten uw persoonlijke gegevens in te voeren via een van de formulieren op deze website. Deze gegevens worden opgenomen in een gegevensbestand. Teneinde uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen worden deze gegevens opgeslagen op beveiligde (web)servers die zich in een beveiligde computerruimte bevinden. Uw (adres)gegevens worden gebruikt om u uit te nodigen voor hetgeen u heeft aangevraagd. Dan wel u te voorzien van de informatie waar u om heeft gevraagd. En om u te informeren over vergelijkbare diensten en interessante aanbiedingen. Dat kan zowel per e-mail, post als telefonisch zijn. Uw persoonlijke gegevens worden niet gedeeld met derden.

Wijzigingen
Beauty Avenue behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer en privacystatement, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij HOI uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederlando.