De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op Beauty Avenue: www.beauty-avenue.nl.
Door deze website te bezoeken, een afspraak gemaakt te hebben via onze online agenda en/of via een website doorverwezen naar deze website, verklaart u zich akkoord en op de hoogte te zijn met de toepasselijkheid van deze disclaimer en privacystatement.

Algemene voorwaarden

1. Wijzigingen & annuleren afspraken
1.1 — Klanten kunnen zelf online een afspraak plannen, of  telefonisch of per mail. De afspraak is gemaakt als u een bevestiging krijgt per mail! (let op spam/ongewenst) Indien u géén bevestiging per mail heeft, kan het betekenen dat er iets fout is gegaan en de afspraak niet gemaakt is.

1.2 — Annuleren gewenst binnen 48 uur per link in de mail (bevestigingsmail afspraak) of telefonisch annuleren.
Indien klant > dan 10-15 minuten te laat is zonder kapsalon op de hoogte te brengen, vervalt de afspraak.

2. Informatie wat van toepassing is voor chemische behandeling(en)
2.1 — Gebruik géén uitgroei spray/stift vóór de verf afspraak, dit kan invloed hebben op de dekking van de verf.

2.2 — Was uw haar 2 dagen vóór de afspraak. (teveel talg of product resten kan invloed hebben op de kleur)
   Let op: Als u uw haar 1 dag voor de kappersafspraak wast of op de dag zélf dan is Beauty Avenue niet aansprakelijk voor eventuele allergische/gevoelige hoofdhuid reactie tijdens of ná  een chemische behandeling!

2.3 — Doe alleen conditioner in de puntjes (liefst zonder siliconen, dit legt een laagje om je haar heen en maakt het voor ons lastig om de juiste kleur te behalen)

2.4 — Gebruik géén (glans)producten met olie/serum (dit bevat siliconen)

2.5 — Wees eerlijk naar de professional over de (chemie) historie wat er de afgelopen 5 jaar is gebeurd met uw haar. Dit kan invloed hebben op uw wens.

3. Garantie en klachten
3.1 — Zijn er klachten, dan zal dit uiterlijk binnen 10 dagen gemeld moeten worden per telefoon of per mail: info@beauty-avenue.nl 
Kijk voor uitspraken over geschillen op: https://www.degeschillencommissie.nl/

3.2 — Beauty Avenue is niet aansprakelijk voor schade van het eigen haar veroorzaakt door een verstoorde hormoonhuishouding, medicijngebruik, stress, allergische reacties, haaruitval/ziektes dan wel andere omstandigheden welke van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van het eigen haar.
Bij het niet vooraf melden van hoofd/haarproblemen en of de chemie schade van derden uit het verleden is Beauty Avenue is niet aansprakelijk.  
Het chemisch behandelen van uw haar is altijd op eigen risico. (en goedkeuring)

3.3 —  Beauty Avenue is niet aansprakelijk bij beschadiging van haar/hoofd en of kleur terugloop door opzet of grove minachtzaamheid: Het niet opvolgen van de verzorgingsadviezen.
   De garantie vervalt als u binnen 3 weken ná onze kappersafspraak op zonvakantie gaat.

3.4 — Beauty Avenue kan geen geld terug geven voor uitgevoerde behandelingen (werk uren). Op behandelingen zit geen ”wettelijke” bedenktijd zoals bij producten.  Mocht er iets met een product zijn laat het ons weten binnen 7 dagen. Wilt u een product ruilen of wilt u geld terug? Retour uw product (onbeschadigd/ongeopend) bij ons binnen 14 dagen na ontvangst en neem contact met ons op.
Na ontvangst van uw retourbestelling zullen wij het aankoopbedrag overmaken.

4. Gebruik van de website
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Beauty Avenue met het samenstellen en onderhouden van deze website zorgvuldig gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Beauty Avenue niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Beauty Avenue garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Afname van een van de producten/diensten van Beauty Avenue via deze website garandeert u niet van resultaat, de resultaten verschillen per persoon. Beauty Avenue wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website nadrukkelijk van de hand.

5. Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer Beauty Avenue links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Beauty Avenue worden aanbevolen. Beauty Avenue aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Beauty Avenue niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

6. Informatie gebruiken
Beauty Avenue behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal, logo’s en foto’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Beauty Avenue of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende.

7. Privacystatement
Er worden anonieme gegevens verzameld met betrekking tot het bezoek van onze website. Deze gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek en anderzijds om de websites zoveel mogelijk op de voorkeuren van onze bezoeker af te stemmen. Dit gebeurt onder meer door het gebruik van cookies. U kunt uw browser zo instellen dat het gebruik van cookies niet mogelijk is. Het is mogelijk dat bepaalde inhoud en/of functionaliteit op onze websites dan niet beschikbaar is. De opslag en doorgifte van uw gegevens via internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

U kunt besluiten uw persoonlijke gegevens in te voeren via een van de formulieren op deze website. Deze gegevens worden opgenomen in een gegevensbestand. Teneinde uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen worden deze gegevens opgeslagen op beveiligde (web)servers die zich in een beveiligde computerruimte bevinden. Uw (adres)gegevens worden gebruikt om u uit te nodigen voor hetgeen u heeft aangevraagd. Dan wel u te voorzien van de informatie waar u om heeft gevraagd. En om u te informeren over vergelijkbare diensten en interessante aanbiedingen. Dat kan zowel per e-mail, post als telefonisch zijn. Uw persoonlijke gegevens worden niet gedeeld met derden.

8. Wijzigingen
Beauty Avenue behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer en privacystatement, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

9. Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.